14 dni na zwrot

Klient może dokonać wymiany nieużywanego produktu w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

Formularz zwrotu

Aby dokonać zwrotu produktu na inny prosimy o wypełnienie ponizszego formularza.

WYsyłka towaru

Zapakowany towar prosimy wysłac na adres: Galeria Avenida, Sklep Bacca Scrittorini, ul. Matyi 2,
61-586 Poznań.
Koszt zwrotu towaru pokrywa kupujący.

Zwrot pieniędzy

Zwrot pieniędzy nastapi natychmiast gdy otrzymamy zwracany towar.

Nasi Klienci posiadają możliwość dokonania darmowej wymiany bądź zwrotu przez 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Formularz zwrotu produktu

Zgoda na przetwarzanie danych podanych w formularzu

2 + 3 =

Prawo do odstąpienia od umowy
Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W celu realizacji zwrotu prosimy i kontakt przez formularz kontaktowy lub adres mailowy i podanie poniższych informacji.

*nr zamówienia:
nr faktury:
Dane osobowe
firma:
*imię:
*nazwisko:
*adres (ulica i nr):
*kod pocztowy:

*miejscowość:
*telefon kontaktowy:
*e-mail:

*numer rachunku bankowego:
informacje dodatkowe:

W celu usprawnienia całej procedury zalecane jest wysłanie przesyłki zawierającej zwrot, na poniższy adres oddziału przedsiębiorstwa:

Sklep Bacca Scrittorini,
ul. Maltańska 1,
61-131 Poznań

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;