2 lata gwarancji

Wszystkie produkty w naszym sklepie sa objęte 2 letnią gwarancją.

Formularz reklamacji

Aby zgłosić reklamację prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub o kontakt, dane kontaktowe znajdziesz na stronie kontakt.

Wysyłka towaru

Zapakowany towar prosimy wysłac na adres: Sklep Bacca Scrittorini, ul. Maltańska 1,
61-131 Poznań.
Koszt zwrotu towaru pokrywa kupujący, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji konsument dostanie zwrot kosztów wysyłki.

Przebieg reklamacji

Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego. O decyzji poinformujemy drogą elektroniczną.

Formularz reklamacyjny

Zgoda na przetwarzanie danych podanych w formularzu

13 + 13 =

Prawo do odstąpienia od umowy
Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W celu realizacji zwrotu prosimy i kontakt przez formularz kontaktowy lub adres mailowy i podanie poniższych informacji.

*nr zamówienia:
nr faktury:
Dane osobowe
firma:
*imię:
*nazwisko:
*adres (ulica i nr):
*kod pocztowy:

*miejscowość:
*telefon kontaktowy:
*e-mail:

*numer rachunku bankowego:
informacje dodatkowe:

W celu usprawnienia całej procedury zalecane jest wysłanie przesyłki zawierającej zwrot, na poniższy adres oddziału przedsiębiorstwa:

Sklep Bacca Scrittorini,
ul. Maltańska 1,
61-131 Poznań

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;